Hukuman Disiplin

Hukuman Disiplin

          Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil karena melangar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tingkat hukuman disiplin adalah,

 1. Hukuman disiplin ringan,
 2. Hukuman disiplin sedang, dan
 3. Hukuman disiplin berat.

Jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut.

 1. Hukuman disiplin ringan, terdiri atas :
  1. Tegoran lisan,
  2. Tegoran tertulis,
  3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 2. Hukuman disiplin sedang, terdiri atas :
  1. Penundaaan kenaikan gaji berkala untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun,
  2. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk masa sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun,
  3. Penundaan kenaikan pangkat untuk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
 3. Hukuman disiplin berat, terdiri atas :
  1. Penurunan pangkat pada pangkat yang satu tingkat lebih rendah untuk sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun,
  2. Pembebasan dari jabatan untuk masa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun,
  3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil,
  4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

RECENT POSTS