Kejadian-Kejadian Sebelum Keluar Dajjal

Kejadian-Kejadian Sebelum Keluar Dajjal

Banyak kejadian telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelang keluar Dajjal. Di antara kejadian-kejadian tersebut:

Banyak yg tewas ketika kaum muslimin melawan Romawi

Banyak yg tewas ketika kaum muslimin melawan Romawi Diriwayatkan dari Yusai bin Jabir: Bertiup angin di Kufah datanglah seorang pria yg ucapan hanyalah: “Ya Abdullah bin Mas’ud kiamat telah datang.” mk beliau duduk dan bersandar kemudian berkata: “Sesungguh kiamat tdk akan terjadi hingga tdk dibagikan lagi warisan dan tdk bergembira dgn ghanimah.” Beliau berisyarat dgn tangan ke arah Syam seraya berujar: “Akan ada musuh yg berkumpul utk menyerang kaum muslimin mk kaum muslimin pun berkumpul utk melawan mereka.” Aku katakan: “Romawi yg anda maksud?” Beliau menjawab: “Ya. Ketika itu akan terjadi peperangan yg dahsyat. Majulah kaum muslimin siap utk mati tdk akan kembali kecuali dlm keadaan menang. Bertempurlah kedua pasukan tersebut hingga terhalangi waktu malam. mk kembalilah dua kelompok tersebut tanpa ada pemenang dan pasukan yg siap mati telah tiada. Kemudian maju sekelompok kaum muslimin yg siap utk mati tdk pulang kecuali dlm keadaan menang. Mereka bertempur hingga sore kemudian kembalilah dua kelompok tersebut tanpa ada pemenang dan pasukan yg siap mati pun habis. Di hari keempat majulah sisa pasukan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta’ala berikan kemenangan kepada mereka. Mereka membunuh musuh dlm jumlah yg tdk pernah terlihat sebelumnya. Hingga ada seekor burung yg terbang ke arah mereka mati sebelum bisa melintasi semuanya. Ketika itu ada orang2 yg mencari keluarga bapak hanya mendapatkan seorang saja padahal sebelum mereka berjumlah seratus orang. dgn ghanimah seperti apa dia akan gembira? Atau warisan seperti apa dibagikan? Ketika dlm keadaan demikian mereka mendengar sesuatu yg lbh besar dari itu. Datang seseorang yg berteriak Dajjal telah mendatangi keluarga mereka. mk mereka pun membuang ghanimah dari tangan-tangan mereka dan mengirim sepuluh pasukan berkuda sebagai mata-mata. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: ‘Sungguh aku tahu nama-nama mereka dan nama-nama ayah mereka serta warna kuda-kuda mereka. Mereka adl pasukan berkuda yg terbaik di muka bumi ketika itu atau di antara pasukan berkuda yg terbaik di muka bumi ketika itu’.”

Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/jasa-penulis-artikel/